D-19S, sintrované

Pre kotúčové brzdy CODE 2011+, GUIDE RE, CODE R, CODE RSC 2018
Do náročných podmienok
Kombinácia zmesí rôznych tvrdostí pre úpravu sily brzdenia
Rýchle zabehnutie
Trvácne